Bedrijf

Dijkstra is een jong bedrijf met een lange staat van dienst werkzaam binnen de tuin- en landschapsarchitectuur. Na twintig jaar overheidservaring is Dijkstra in 2015 als zelfstandig adviseur van start gegaan. Het bedrijf is gespecialiseerd in het groene erfgoed zoals historische tuinen, parken en landschappen.

Ook de (her) inrichting van openbare ruimte, pleinen en parken behoren tot de werkzaamheden. Van inventariserend onderzoek en cultuurhistorische waardestellingen. Van schets tot gedetailleerde plannen en visies op hoofdlijnen en ontwerpen.

Door een uitgebreid netwerk van relevante vakdisciplines zoals stedenbouw, architectuur, verkeer, ecologie en water werkt Dijkstra integraal aan opdrachten en stelt bij grotere projecten een projectteam samen. Deze integrale benadering op alle schaalniveaus staat garant voor een goed en gedegen product.

Tijdens het werkproces wordt grote waarde gehecht aan het voortdurend terugkoppelen tussen opdrachtgever, gebruiker en beheerder. Hiermee vindt voortdurend een reflectie plaats naar praktische en financiële haalbaarheid. Sinds 1 maart 2016 heeft Dijkstra ook een uitvoeringstak binnen het bedrijf. Vakbekaam hoveniers en boomverzorgers staan u met raad en daad bij. Ook het leveren van (plant) materiaal kunnen wij voor u verzorgen. Kortom alles voor tuin en landschap binnen één bedrijf.

Onderzoek

Historisch onderzoek voor tuin, park en landschap
Cultuurhistorische waardenkaart

Ontwerp en visie

Inrichtingsplannen en ontwerpen
Ruimtelijke advisering
Landschappelijke inpassing van boerderijen
aanleg (reconstructie) en onderhoud van tuinen en parken.

Uitvoering en beheer

Tuinreconstructie, tuinaanleg
Levering (plant) materiaal
Tuinonderhoud en beheer (vraag naar onze gunstige onderhoudscontracten)

Boomverzorging

nieuwe aanplant, snoeien en kappen. Met hoogwerkers en ervaren en gediplomeerde boomklimmers komen wij ook de op moeilijk bereikbare plekken. Ook voor het snoeien van oude fruitbomen.

Erfgoedhovenier

Het beheren, onderhouden en restaureren van historische tuinen, parken en landschappen vraagt om meer dan alleen ambachtelijk vakmanschap van de hovenier. Ook een specifieke en uitgebreide kennis van de ontwikkelingsgeschiedenis van tuin, park of landschap is een vereiste.

DIJKSTRA onderscheidt zich door specialisatie; groen erfgoed. De combinatie van onderzoek, advies, uitvoering en beheer binnen één bedrijf maakt de lijnen kort en efficiënt. Door de kwaliteit, deskundigheid en betrokkenheid proberen we een langdurig persoonlijk band met de opdrachtgever op te bouwen waardoor uw tuin of park in vertrouwde handen is. Met een team van vakbekwaam hoveniers en boomverzorgers staan wij met raad en daad voor u klaar. Daarnaast kunnen we eigenaren van monumenten adviseren met betrekking tot het verkrijgen van subsidies en aantrekkelijke regelingen.

Wij werken volgens de Uitvoeringsrichtlijnen Hovenierswerk historische tuinen en parken, opgesteld door de ERM (stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg)

Opdrachtgevers

Een ieder die zich op wat voor manier dan ook bezig houdt met tuin, park en landschap in de breedste zin van het woord zoals:

  • Gemeenten en provincies
  • Waterschappen
  • Landschaps- en natuurbeheer
  • Historische erfgoedinstellingen
  • Bureaus
  • Particulieren

Publicaties

2012
Gronings Groen van Toen, (130 p.) mede auteur ISBN 978-90-71903-46-5
2014
Hervonden stad 2014, co-auteur artikel Het Noorderplantsoen, van vestingwerk tot stadspark. Een cultuurhistorische beschrijving van het Noorderplantsoen tussen 1870 en heden.
2015
Kerkhoven en natuur in het Friese Landschap ( In bewerking, in opdracht van de stichting Alde Fryske Tsjerken.)

Nieuws

VANAF 1 MAART 2016 BESCHIKT DIJKSTRA OVER EEN UITVOERINGSTAK

Binnen het bedrijf hebben we vakbekwaam hoveniers en boomverzorgers. We kunnen nu van advies, ontwerp, uitvoering en beheer allemaal voor u regelen.

Vanaf 2015 is Dijkstra lid van de Kerkhovencommissie van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), deze commissie houdt toezicht op het beheer en onderhoud van vele kerkhoven in de provincie Groningen.

Dijkstra is actief betrokken als stuurgroeplid bij het project ‘Levend Erfgoed’. Levend Erfgoed richt zich op beheer en behoud van begraafplaatsen in Noord-Nederland en is een samenwerkingsproject in het kader van het NWO programma Creatieve industrie –Kennis Innovatie Mapping (KIEM).

Bezoekadres

Bouwerschapweg 60
9795 TA Woltersum (Groningen)

Telefoon

050-3023664
06-51765820

E-mail

info@dtpl.nl